ποιοι ειμαστε

Η εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ A.E.  ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας της εργασίας στις επιχειρήσεις.

Στη δύσκολη εποχή που διανύουμε σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε στην προστασία του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και στηρίζοντας τις επιχειρήσεις για την προώθηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και την οικονομική τους ανάπτυξη.

στοχος μας

Στόχος της ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε. είναι η πιστή εφαρμογή και τήρηση της νομοθεσίας για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, η προαγωγή της εργασιακής υγείας και ασφάλειας, η βελτίωση του ‘ευ ζειν’ των εργαζομένων και η οικονομική επιτυχία της επιχείρησης, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και τα οικονομικά οφέλη.

Η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των στελεχών & των συνεργατών μας εγγυάται τις κατάλληλες λύσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας που απασχολούν τους πελάτες μας.

Γιατι αθηνα εργανη?

Η ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε. δίνει την πιο δυναμική απάντηση στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας με σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:
  • Ολική εξυπηρέτηση στην Υγεία & Ασφάλεια της Εργασίας
  • Υψηλή ποιότητα & Χαμηλό κόστος
  • Άρτια υποδομή & Οργάνωση
  • Ασφάλεια & Αξιοπιστία
  • Ολοκληρωμένες & Ευέλικτες λύσεις
  • Άριστη Εξυπηρέτηση

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις , σημειώνουν σημαντική πρόοδο στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, τις τελευταίες δεκαετίες. Η πρόοδος αυτή αποδίδεται, εν μέρει, στο γεγονός ότι οι εργοδότες και τα διευθυντικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι η ανάληψη ενεργού επιτελικού ρόλου σε θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας δεν είναι σημαντική μόνο για νομικούς ή ηθικούς λόγους αλλά και για λόγους που σχετίζονται με την υγιή λειτουργία της επιχείρησης.

Μία ακμάζουσα επιχειρηματική κοινότητα συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και πλούτου. Καθοριστικής σημασίας προς την κατεύθυνση αυτή είναι η καλή διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η εργασία σε ασφαλές περιβάλλον αποτελεί βασική προϋπόθεση για την παραγωγή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ADR

 

ΜΕΛΕΤΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕΛΕΤΗ SEVESO, ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΛΑΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡOΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΑΕΚ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΗ ATEX  – ΕΚΡΗΚΤΙΚEΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡEΣ   , ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) & ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ( ΣΑΥ), ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ:  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: AITIA & ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OHSAS 18001,  ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP, ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ & ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com